Tin tức & Cập nhật

Sự kiện hợp tác lần thứ 2 của Neoasia với khoa Truyền thông, Đại học Bách Khoa Singapore

SINGAPORE, ngày 05/10/2018 – Trong lần cộng tác thứ 2, Neoasia có cơ hội theo dõi sự sáng tạo của các sinh viên năm cuối khoa Truyền thông, Đại học Bách Khoa Singapore khi họ giới thiệu về chiến dịch tiếp thị cho Heliocare Purewhite Radiance Max 240. Những tư duy đa dạng, nghiên cứu chuyên sâu và kế hoạch chi tiết của chiến dịch chắc chắn đã mang đến cho chúng tôi nhiều ý tưởng phát triển thương hiệu.

Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các giảng viên Debra và Laura vì đã hỗ trợ điều phối và các sinh viên vì dự án tuyệt vời nay! Chúng tôi mong chờ những lần hợp tác tiếp theo cùng các bạn.