Sản phẩm

Regenera Activa là công ty chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ Regenera do HBW sản xuất, công nghệ sáng tạo và hiệu quả nhất trong lĩnh vực này.

Regenera là kỹ thuật độc quyền đã được cấp bằng sáng chế để thu thập vi mô tự thân bằng phương pháp nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và được tiêu chuẩn hóa. Các mảnh vi mô da này chứa các tế bào nguồn, các yếu tố tăng trưởng và chất nền ngoại bào được sử dụng trong quá trình tái tạo. Trong mỗi phiên điều trị, vi mô tự thân được lấy từ chính cơ thể bệnh nhân, điều này có lợi cho các hoạt động tái tạo mô tóc của chính họ. Môt số chỉ định sử dụng của kỹ thuật này bao gồm rụng tóc nội sinh, phẫu thuật chỉnh hình, răng hàm mặt và chữa thương.

Regenera Activa đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trên toàn thế giới, được sự cấp phép của CE và được liệt kê trong danh mục thiết bị y tế của FDA.