Tin tức & Cập nhật

Neoasia hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Ung Thư Vú

Trong tháng nâng cao nhận thức về căn bệnh Ung Thư Vú năm nay, Neoasia rất vinh dự được hỗ trợ Tổ Chức Ung Thư Vú trong chiến dịch này.