Tin tức & Cập nhật

Lời nhắc qua SMS/Email cho Bảo trì Dự phòng Trang thiết bị Y tế

Neoasia nỗ lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời đi kèm với các thiết bị y tế hàng đầu của mình. Chúng tôi đầu tư vào việc mang đến cho khách hàng những hỗ trợ cần thiết sau bán hàng để đảm bảo thiết bị hoạt động ở mức tối ưu. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên bảo dưỡng máy với Neoasia sau khi mua hàng để có kế hoạch bảo trì dự phòng cho thiết bị của mình.

Kể từ đầu năm 2021, Neoasia vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ giới thiệu hệ thống tự động nhắc hẹn khách hàng về lịch bảo trì và sửa chữa tiếp theo của họ. Các lời nhắc sẽ được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản qua SMS hoặc email tùy theo lựa chọn ưu tiên mà khách hàng chỉ định. Sau đó, khách hàng có thể tùy chọn trả lời để xác nhận cuộc hẹn trực tiếp hoặc hủy và lên lịch lại cuộc hẹn khác với các kỹ sư quen thuộc của mình thông qua một liên kết Whatsapp riêng biệt.

Chúng tôi hy vọng rằng hệ thống tự động này có thể cho phép khách hàng cập nhật lịch bảo trì máy móc của họ để đảm bảo thiết bị tiếp tục hoạt động với hiệu suất cao và giảm thiểu sự cố không mong muốn hoặc ngừng hoạt động ngoài dự kiến. Hệ thống tự động này cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Neoasia hướng tới mô hình kinh doanh có ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc số hóa các quy trình của chúng tôi.