Tin tức & Cập nhật

Lễ khai trương văn phòng Neoasia Malaysia

MALAYSIA, ngày 24/12/2018 – Neoasia Malaysia đã chính thức tổ chức lễ Khai trương tòa nhà mới vào ngày 24/12/2018 vừa qua tại Petaling Jaya Selangor, Malaysia với sự tham dự của các nhân viên Neoasia từ Singapore, Malaysia, Việt Nam và nhiều đối tác quan trọng khác.

Ông Jimmy Ang, Giám đốc điều hành (CEO); Ông Chen Heng Hui, Giám đốc vận hành (COO) và Ông Ang Thiam Chuan, Giám đốc, dẫn đầu buổi lễ cắt băng khánh thành và sau đó là lời phát biểu chào mừng của CEO Jimmy Ang và COO Chen Heng Hui.

Neoasia Malaysia đã chuyển từ địa điểm cũ ở Plaza Hamodal Petaling Jaya, Selangor đến một văn phòng rộng rãi hơn tại Zon Perindustrian PJCT Petaling Jaya, Selangor vào tháng 7 năm 2018 để đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của các đối tác và khách hàng của mình.