Tin tức & Cập nhật

Hội nghị khách hàng DiscoveryPICO năm 2018

SINGAPORE, ngày 04/12/2018 – Neoasia cùng với QUANTA System đã có tổ chức Hội nghị Khách hàng DiscoveryPICO tại Marriott Singapore Tangs Plaza. Tại đây, chúng tôi cũng ra mắt Hệ thống Khởi động DiscoveryPICO mới, Hệ thống 585 và cả hệ thống Q-Plus Evo R.

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các diễn giả của chúng tôi bao gồm Giáo sư Zerbinati, Tiến sĩ Celina Chuang, Tiến sĩ Jeng-Hsien Lin, Tiến sĩ Alice Prethima Michael, Tiến sĩ Elias Tam, Tiến sĩ Steven Ang, Tiến sĩ Tan Ying Zhou vì đã chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng của mình và lời cảm ơn chân thành tới người điều hành của sự kiện, Tiến sĩ Chua Han Boon.