Tin tức & Cập nhật

Giải thưởng Thành tựu Quanta System 2020

Trân trọng cảm ơn Quanta System vì Giải thưởng Thành tựu năm 2020 này.

Chúng tôi rất biết ơn và cùng lúc đó vẫn không dám tin mình đã nhận được giải thưởng này. Thành công này là nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của cả chủ đầu tư (Quanta System) và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo hơn nữa đến với khách hàng.