Tin tức & Cập nhật

Chương trình Adopt-A-Wish của Neoasia vào Giáng sinh năm nay

SINGAPORE, ngày 14/12/2018 – Là một phần trong cam kết cống hiến và hỗ trợ cho cộng đồng của công ty, Neoasia đã khởi động Chương trình Trách nhiệm Xã hội Cộng đồng năm 2019 bằng cách tổ chức Adopt-A-Wish vào Giáng sinh này cho các trẻ em ở Chen Su Lan Methodist Children’s Home.

Thông qua sáng kiến và nỗ lực hợp tác của toàn thể nhân viên Neoasia, có khoảng 80 điều ước của các trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 21 tuổi được thực hiện. Bà Esther Neo, Giám đốc Quan hệ Đối tác của Chen Su Lan Methodist Children’s Home, đã hỗ trợ tổng hợp danh sách các điều ước cá nhân của các em và tiến hành trao quà trước lễ Giáng sinh.