Đưa tiến bộ khoa học đáng tin cậy
đến gần bạn
Đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thẩm mỹ y tế ở Đông Nam Á
Quan hệ đối tác, Tin cậy và Phát triển
Giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc của chúng tôi và dẫn lối hành động
Previous
Next

Đưa công nghệ thẩm mỹ y tế
đi khắp châu Á kể từ năm 1995

NĂM
THÀNH LẬP
1000
SỐ NĂM
KINH NGHIỆM
0
SỐ LƯỢNG
VĂN PHÒNG
0
TỔNG SỐ
NHÂN SỰ
0

Những địa điểm của chúng tôi

  • Singapore
  • China
  • Malaysia
  • Vietnam
  • Philippines
  • Indonesia